Karel Van Rompaey       

Oprichter eloV (elektronische leeromgeving Vlaanderen, 1997-2014)

Geboren te Schriek op 15 februari 1949
Echtgenoot van Anne-Marie Pluym

Kinderen:
Anton (1974)
Sara (1976)
Joke (1978)
Leen (1980)

E-mail: 
Karel.Vanrompaey@kuleuven.be
Interview:
Leraar op de informatiesnelweg in Mededelingenblad van de Leuvense Germanisten (jg. 15, 2002)

Studies

Functies

Internationale beurzen en prijzen

Publicaties

Websites

Ontwikkeling vakcommunity's, interactieve digicursussen en elektronische leerpaden